Služby které nabízíme

Specializace poskytovaných služeb na naší klinice jsou: anesteziologie, dermatologie, chirurgie a ortopedie, interní medicína a onkologie, neurologie, rehabilitace a fyzioterapie. Každé oddělení má odpovědného lékaře, který má za sebou roky zkušeností a je vysoce kvalifikovaný, a pod jeho vedením sbírají cenné zkušenosti mladí kolegové – jejich každý krok je poté vždy konzultován s odpovědným lékařem.

Díky prvotřídnímu vybavení, jako je jednotka magnetické rezonance, ultrazvuk, rentgen s možnosti skiaskopie, endoskop a vybavení umožňující minimální invazivní chirurgickou intervenci (harmonický skalpel, artroskop a laparoskop), se můžete spolehnout na nejlepší možnou péči.Pojďte se podívat na výpis služeb, které Vám rádi nabídneme v jedné z našich klinik.

Anesteziologie

Hlavním úkolem a cílem anesteziologa je zklidnit, popřípadě plně uspat pacienta pro různé diagnostické či chirurgické zákroky tak, aby byl maximálně eliminován stres a další anesteziologická rizika. Za použití moderního technického vybavení je tak zajištěna péče jak pro pacienty podstupující rutinní zákroky, tak pro vysoce kritické pacienty.

Více informací

Dermatologie

Dermatologické oddělení poskytuje servis v případě všech typů onemocnění kůže a kožních derivátů (alergických, imunitně zprostředkovaných, hormonálních, parazitárních a infekčních).

Více informací

Chirurgie a ortopedie

Oddělení chirurgie a ortopedie nabízí chirurgické řešení onemocnění v dutině hrudní nebo břišní (torze, novotvary, traumatické krvácivé stavy, brániční kýla, dušnost). Dále nabízí chirurgickou léčbu onemocnění uší, zevního zvukovodu a středního ucha, brachycefalického syndromu, kolapsu průdušnice pomocí zavedení stentu a v neposlední řadě i kožní plastiku. Jako jedno z mála pracovišť v České republice provádíme i tzv. minimálně invazivní zákroky – laparoskopii, thorakoskopii a artroskopii.

Více informací

Interní medicína

Interní medicína je lékařskou disciplínou, jejímž cílem je diagnostikovat a léčit nemoci orgánů uložených v dutině břišní a hrudní.

Více informací

Neurologie

Je naším prestižním oborem a nabízí pomoc všem pacientům s onemocněním nervového systému. Diagnostikujeme a řešíme potíže s chůzí, koordinací, bolestivé stavy, abnormální projevy chování, záchvaty, traumata hlavy a páteře a pochopitelně i obrny končetin.

Více informací

Rehabilitace a fyzioterapie

Fyzioterapie – jako pasivní, ale zejména aktivní rehabilitace – je podstatnou a nedílnou součástí léčby pacientů s neurologickými, případně ortopedickými problémy.

Více informací

Ceník

Ceník vybraných chirurgických zákroků a složitějších diagnostických úkonů

Všechna veterinární pracoviště v ČR poskytují své služby za smluvní ceny, neexistuje žádný jednotný ceník. Ceny za jednotlivá dílčí vyšetření, materiál a léčiva máme pevně stanovené v našem počítačovém systému a odvozujeme je od nákladů na tyto položky. V cenách je zahrnuta nejen práce ošetřujícího lékaře, ale i práce asistujícího personálu a vedlejší náklady (úklid, energie, odpady, atd.). Nikdy nešetříme na kvalitě používaných materiálů. Dodržujeme standardy kvality práce běžné na západoevropských univerzitních klinikách. Na naší klinice pracují odborníci s mezinárodně uznávanou kvalifikací, kterou získali na renomovaných zahraničních pracovištích.

Cenu léčby lze u některých pacientů předem stanovit snadno, ale u komplikovaných případů onemocnění, na které se naše klinika specializuje, většinou nelze cenu určit bez alespoň základního vyšetření pacienta.

S cenou plánovaného zákroku klienta vždy dopředu písemně seznámíme, včetně jednotlivých položek. Tento odhad je orientační, ale bez předchozího souhlasu klienta ho nepřekračujeme. Může se však stát, že nastane nečekaná komplikace, která by mohla mít na cenu vliv. V takovém případě okamžitě klienta informujeme telefonicky a vyžádáme si jeho souhlas. Ceny klientům účtujeme podle skutečně provedených úkonů a spotřebovaných léčiv a materiálu. Vystavení daňového dokladu s podrobným uvedením jednotlivých položek je u nás samozřejmostí. Platba je možná v hotovosti či platební kartou.

 

Orientační ceny nejběžnějších úkonů
Preventivní úkony
Vakcinace pes 1 vakcína (včetně preventivní prohlídky) 

500 Kč

Vakcinace pes kombinace (včetně preventivní prohlídky) 

750 Kč

Vakcinace kočka kombinace (včetně preventivní prohlídky) 

650 Kč

Čipování (včetně preventivní prohlídky) 

1 100 Kč

Odstranění zubního kamene včetně anestezie 

3 500 Kč

Odstranění zubního kamene včetně anestezie s extrakcí 

4 000 - 5 500 Kč

Sono březosti 

750 Kč

Kastrace fena klasicky 

5 000 - 6 000 Kč

Kastrace fena laparoskopicky 

12 500 - 13 500 Kč

Kastrace fena laparoskopicky včetně přišití žaludku 

15 500 - 16 500 Kč

Kastrace pes 

3 500 - 4 500 Kč

Kastrace kočka 

2 400 Kč

Kastrace kocour 

1 800 Kč

 

Specializované úkony

Neurologie
Neurologická konzultace 

1 200 Kč

Neurologické vyšetření 

1 500 - 1 800 Kč

Zkrácená magnetická rezonance včetně anestezie 

8 500 - 10 000 Kč

Magnetická rezonance včetně neurologického vyšetření a anestezie 

15 000 - 18 000 Kč

Operace páteře včetně diagnostiky a hospitalizace 

35 000 - 40 000 Kč

Fraktury páteře, stabilizace obratlů včetně diagnostiky a hospitalizace 

40 000 - 45 000 Kč

Fyzioterapie s rehabilitací (1 den) 

1 500 Kč

 
Interní medicína
Interní konzultace 

1 000 Kč

Interní vyšetření 

1 500 - 1 800 Kč

Sono vyšetření 1 orgán

900 Kč

Sono vyšetření břišní dutiny

1 200 - 1 750 Kč

Rentgenové vyšetření 1 snímek (bez anestezie) 

900 Kč

další snímek navíc 

450 Kč

Cytologické vyšetření 

900 Kč

Endoskopie (vybavení cizího tělesa, odběr vzorků na hist.vyš.

6 500 - 1 0000 Kč

bronchoalveolární laváž včetně cytologického vyšetření

2 500 Kč

Kolaps průdušnice - vyztužení průdušnice 2 stenty 

32 000 Kč

  
Chirurgie a ortopedie
Jednoduché chirurgické zákroky (drobné tržné rány, osiny…) mimo sál 

4 000 - 7 000 Kč

  
Kýly 

9 000 - 14 000 Kč

  
Břišní chirurgie
Běžná břišní operace (žaludek, střeva, slezina…)

2 0000 - 25 000 Kč

Operace torze žaludku

30 000 Kč

Operace močových kamenů u psa

20 000 - 22 000 Kč

Perineální uretrostomie u kocoura

12 000 Kč

  
Operace na hlavě
Chirurgické řešení brachycefalického syndromu včetně tracheoskopie

13 000 - 17 000 Kč

Plastika hrtanu

25 000 - 27 000 Kč

Operace zvukovodu

25 000 Kč

  
Ortopedické zákroky
Ortopedické vyšetření

1 500 Kč

  
Vyšetření
Vyšetření krve hematologie a biochemie

1 900 Kč

Kompletní vyšetření moče

700 Kč

  
POHOTOVOSTNÍ PŘÍPLATEK

1 800 Kč

Výše uvedené ceny jsou orientační, každý pacient obdrží po klinickém vyšetření lékařem vlastní kalkulaci, která více odpovídá konkrétnímu případu.

V cenách nejsou zahrnuty případné dojezdy a práce specialistů mimo pracovní dobu a o víkendech.

Detailní ceník je na vyžádání k nahlédnutí na recepci.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním. Zjistit více